FANDOM


Episode 1 (Yi): Avaturds/CSICarly (Avaturd / CSiCarly)

Episode 2 (Er): Transboremores/Shenyin Zhanzheng (TransBOREmores / Star Wars: The Groan Wars)

Episode 3 (San): 2012 Nian Bandian Gou/Zai Dongman De Huise De (2012 Dalmatians / Grey's in Anime)

Episode 4 (Si): Mingxing Blecch/Uglee (Star Blecch / UGlee)

Episode 5 (Wo): Wall-E-Nator/Gudu De Jiduan Zhuangxiu Fang Zi Ban Chaoren De Baolei (Wall-E-Nator / Extreme Renovation: House Edition)

Episode 6 (Liu): Haidao Zai Wujikeshi De Menghuan Dao/Bian Xia Jiating Neibu De ZhengDou (Pirates of the Neverland: At Wit's End / Batman Family Feud)

Episode 7 (Qui): Cliffordfield/Niuyue Shijian La Shen Mo Er (Cliffordfield / Big Time Rushmore)

Episode 8 (Ba): Menghuan Ban De Mei Gen Fukesi/Kuang Vs Ye (Fantastic Megan Fox / MAD vs. Wild)

Episode 9 (Jiu): Wo Ai Ni Tieren/Ben Shi Fulankelin (I Love You, Iron Man / Ben 10 Franklin)

Episode 10 (Shi): Tai Tan Zhi Lei/Zeke He Fa Lu Se (Class of the Titans / Zeke and Lex Luthor)

Episode 11 (Shi Yi): S'up/Shubiao M.D (S'UP / Mouse M.D)

Episode 12 (Shi Er): Dagrinchy Daima/Ya (Da Grinchy Code / Duck)

Episode 13 (Shi San): Biti De Chaoshen Zhe/Ma Er Ke Mu Zai Zhingjian Diqiu

Episode 14 (Shi Si): Koudai Yaoguai Gongyuan/WWER

Episode 15 (Shi Wo): Suoyi Ni Renwei Ni Keyi Xunlian Ni De Longwu/ Yo Gagga Gagga

Episode 16 (Shi Liu): Zui Yi Dui/Youxi De Ding Xia Gongzhu

Episode 17 (Shi Qui): Buzz De Shenfen/Liang Ge Ban Nanren

Episode 18 (Shi Ba): Ni Shi Kongshoudao Kaiwanxiao Wo/Bei Lai Er De Xinxian Da Xia

Episode 19 (Shi Jiu): Jiuhua/Na Lu-210 (HOPS /Naru-210)

Episode 20 (Er Shi): Kobee Dianying/Falu Heshi Ren Mo

Episode 21 (Er Shi Yi): Wei Ni Shali/Meiyou Fengshan Meng Da Na Zhou

Episode 22 (Er Shi Er): Shehui Netjerk/Charoren Guanbi Ke Lake

Episode 23 (Er Shi San): Twigh Xuexiao Yinyue/Fuchou Zhe Shijian

Episode 24 (Er Shi Si): Arthor/Da Fang Lilun

Episode 25 (Er Shi Wo): Ribbitless/Zai Clawfice

Episode 26 (Er Shi Liu): Li De Diama/Yi Ran De

Episode 27 (Er Shi Qui): Li Yue/Tuomasi Shibukedang De Tanke Fadongji

Episode 28 (Er Shi Ba): Chaoji Ba Shi/Duizhang Meizhoule Rencai

Episode 29 (Er Shi Jiu): Gong Fu Fawei/Pohuai Ba Bu Gongchengshi Cuihui

Episode 30 (San Shi): Yi Shuang Bujian Di Haodao/Huhan De Dai Shan

Episode 31 (San Shi Yi): Kuaisu Fengchao/Fu Lin Ta Fenzhong

Episode 32 (San Shi Er): Niuzai He Yiji Liliang/Lei Sheng LOLCats

Episode 33 (San Shi San): Transboremores San: An Lanse De Yueliang/Buxing Fu Lei De

Episode 34 (San Shi Si): X Games: Yundonghui Yiliu/Xingshi Minecraft

Episode 35 (San Shi Wo): Zai Shengdan Jie Qian De Chufang Emeng/Wo Shi Ruhe Manzu Nin De Munaiyi

Episode 36 (San Shi Liu): Wudao Yu Lang Huan: Ziyou Zizai De Chunshi/Tater Xiaohai He Huangguan

Episiode 37 (San Shi Qui): Renyuan Xingqui De Xiaowang/Ape-Rentice

Episode 38 (San Shi Ba): Quian Long Zhu Z/Luse Baojian Xiong

Episode 39 (San Shi Jiu): Jiandie Vs Jiandie De Haizi/Chaoji Yingxiong De Baiwan Fuweng Meiren

Episode 40 (Si Shi): Duizhang Ameri, Buke Zudang/Wo De Chaoziran De Tianmi Shi Liu

Episode 41 (Si Shi Yi): Wanju/Wodi Zi Ju (FROST / Undercover Claus)

Episode 42 (Si Shi Er): Mu Guang Zhi Cheng: Paoma Quan Di De Shuguan/Cookie De Lan Se

Episode 43 (Si Shi San): WWE Malie Yigi Dongwuyuan/Er Feitian Xiao Nu Jing Baofa

Episode 44 (Si Shi Si): Dolphineas and Ferb Tale / VICTORious

Episode 45 TBA

Episode 46 TBA

Episode 47 TBA

Episode 48 TBA

Episode 49 TBA

Episode 50 TBA

Episode 51 TBA

Episode 52 TBA

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.